طراح سیستم | دفترچه راهنمای نقدینگی

دفترچه راهنمای نقدینگی (دانلود)

امکانات و قابلیت های سیستم

سیستم نقدینگی ، امکانات متنوع بسیاری دارد. امکانات اصلی این نرم افزار را می توان در قالب طبقه بندی های زیر برشمرد:

بانک و صندوق

 • تعریف بانک ها، شعب بانک، حسابهای بانکی، دسته چک و انواع برداشت از حساب

ارز

 • معرفی انواع ارز، تعریف نرخ های ثابت و روزانه ،نرخ های تبد یل ارز های مختلف به یکدیگر برای صدور سند تسعیر ارز در صورت تغییر نرخ های ثابت

منابع و مصارف

 • تعریف منابع و مصارف وجوه  برای شناسائی و مشخص کردن کد حساب معین طرف مقابل هر دریافت و پرداخت به منظور صدور صحیح سند حسابداری

دریافت و پرداخت

 • دریافت و پرداخت نقدی، چک و اسناد بهادار به صورت عادی، تضمینی و ارزی
 • استرداد چک و اسناد بهادار دریافتی و پرداختی، تسویه آنها به صورت نقدی، واریز یا برداشت و صدور یا دریافت چک
 • انتقال اسناد و وجوه بین صندوق ها و بانک ها با اعمال کنترل بر روی اسناد
 • تبدیل اسناد دریافتنی و پرداختنی تضمینی به عادی
 • تبدیل مدت زمان اسناد پرداختنی از بلند مدت به کوتاه مدت و کوتاه مدت به روز

عملیات بانکی

 • صدور اعلامیه واگذاری چک ها و اسناد بهادار به بانک و ثبت وصول یا واخواست آنها
 • دریافت صورتحساب از فایل

تنخواه

 • تعریف انواع تنخواه گردان، تنخواه دار و سقف تنخواه گردان
 • تامین موجودی تنخواه گردان از طریق پرداخت چک و وجه نقد با کنترل سقف  تنخواه گردان
 • کنترل اسناد و جلوگیری از ایجاد تغییر در اسناد پس از تائید کنترل کننده
 • صدور اسناد کلیه عملیات به صورت خودکار

دفترچه راهنمای نقدینگی (دانلود)

————————–

شرکت طراح سیستم  ارائه دهنده راهکارهای نرم افزاری کسب و تجارت برای سازمانها و شرکت هایی در اندازه های مختلف می باشد، که در حال حاضر افتخار خدمات دهی به مشتریانی در صنایع  و اصناف متنوع را دارا است. از جمله محصولات طراح سیستم  نرم افزار حسابداری جامع مالی مالیران جهت شرکت ها و تعاونیهای مصرف، نرم افزار یکپارچه شهد برای شرکت های بازرگانی و فروشگاهها و نیز نرم افزار یکپارچه امین جهت صندوق های قرض الحسنه با بانک اطلاعاتی SQL SERVER به صورت شبکه  است. طراح سیستم رضایت مشتری را رسالت خود می داند و برهمین مبنا در تلاش می باشد متناسب با سطح نیازهای مشتری گام بردارد، که تولید و طراحی نرم افزار های جدید و پشتیبانی نامحدود نرم افزارها گویای همین امر است.

Print Friendly, PDF & Email