طراح سیستم | کاتالوگ مالیران نرم افزار حسابداری جامع مالی

نرم افزار حسابداری جامع  مالی مالیران (دریافت کاتالوگ)

  نرم افزار جامع مالیران برای کاربری در شرکتهای متوسط و بزرگ  طراحی شده و کاربران این برنامه می توانند کلیه فعالیتهای حسابداری، انبار، فروش، دریافت و پرداخت وجوه نقد و اسناد بهادار گردش عملیات بانکی، حقوق و دستمزد، پرسنلی، تولید، و … را ثبت کرده و گزارشات مرتبط را با سهولت و کارآمدی مطلوب از سیستم ها دریافت کنند.

امکانات عمومی

♦ قابل استفاده برای ۹۹ دوره مالی و ۹۹ شرکت در هر لحظه به صورت شبکه و غیر شبکه

♦ حرکت بین شرکتها / دوره مالی و امکان فعال کردن چندین شرکت / دوره های مالی در هر لحظه

♦ امکان فعال کردن کلیه سیستمها و کلیه پنجره‌ها در هر لحظه

♦ رمزگذاری و تعیین محدوده دسترسی کاربران به امکانات نرم‏افزار

♦ تهیه دیسک پشتیبان از اطلاعات با رمزگذاری و بازیابی اطلاعات از دیسک پشتیبان

♦ انعطاف در تغییر ساختار جداول جهت انطباق با کدینگ (حسابداری ، انبار ، حقوق و  …)

♦ طراحی فرم اسناد / مدارک (سند حسابداری، رسید / حواله ، صورتحساب فروش و …)

♦ سررسید و سالنامه کار برای روزهای کار و تعطیل و ثبت یادداشتهای روزانه

♦ مرتب سازی داده ها و گزارشها (صعودی /نزولی)

♦ پالایش و جستجو در کلیه اطلاعات و گزارشها با شرایط نامحدود

♦ تهیه نمودار خطی، میله ای، دایره ای و….. از اطلاعات و گزارشها و چاپ آن

♦ گزارشگیری بر اساس ماه / تاریخ / شماره و چاپ گزارشها پس از رویت بر روی صفحه نمایش

♦ ذخیره شرایط گزارش برای تهیه مجدد گزارش و ذخیره گزارشها برای رویت مجدد کاربران

♦ تبدیل داده ها (کد حسابها، کالاها، مشتریان، فروشندگان و …)

♦ انتقال اطلاعات پایه / داده ها و اسناد /و مدارک (حسابداری، انبار، فروش و …) به دوره های مالی دیگر

♦ ارسال اطلاعات و گزارشها به Clipboard و نرم افزارهای Excel ،Word ،Internet Explorer)

♦ امکان تغییر رنگ محیط نرم افزار

♦ امکان چیدمان و جابجایی و حذف ستونها در تمامی محیط نرم افزار و ذخیره وضعیت آن برای هر کاربر

♦ آموزش رایگان در محل طراح سیستم، کتاب راهنما ، ۶ ماه گارانتی

♦ امکان ارسال پیام بین کاربران

طراح سیستم | کاتالوگ مالیران نرم افزار حسابداری جامع مالی

Print Friendly, PDF & Email