دموی نرم افزار | طراح سیستم

دموی نرم افزار | طراح سیستم

نرم افزار حسابداری جامع مالی مالیران

نرم افزار حسابداری جامع مالی مالیران برای کاربری در شرکت های متوسط و بزرگ و تعاونیهای مصرف طراحی شده و کاربران این برنامه می توانند کلیه فعالیت های حسابداری، انبار، فروش، سهام تعاونی، دریافت و پرداخت وجوه نقد و اسناد بهادار، گردش عملیات بانکی حقوقی و دستمزد، پرسنلی، تولید، هزینه یابی و… را ثبت کرده و گزارش های مرتبط را با سهولت و کارآمدی مطلوب از نرم افزارها دریافت کنند.

————————

نرم افزار یکپارچه مالی شهد

نرم افزار یکپارچه بازرگانی و فروشگاهی شهد برای کاربری در شرکت ها و مؤسسات تجاری طراحی شده و کاربران این برنامه می توانند کلیه فعالیت های خرید و فروش کالا، دریافت و پرداخت وجوه نقد و اسناد بهادار، گردش عملیات بانکی و تحویل به دفعات کالا و…. را ثبت کرده و در لحظه مانده حساب مشتریان و بستانکاران خود را مشاهده نمایند. نرم افزار شهد با انجام هر یک از فعالیتهای فوق سند حسابداری آن را به صورت خودکار صادر و در دفاتر حسابداری ثبت می نماید.

 

Print Friendly, PDF & Email