امین نسخه فراگیر شعب | طراح سیستم

امین نسخه فراگیر شعب | طراح سیستم 

نگارش امین سنتر ۲۰۱۸/۰۲/۱۴

نگارش امین فراگیر ۲۰۱۸/۰۲/۱۴

aminonlin

نرم افزار فراگیر امین

این نرم افزار برای صندوق های دارای شعب در دو نسخه فراگیر که مختص به “حوزه سرپرستی” و نسخه شعبه که برای” شعب” صندوق قرض الحسنه می باشد طراحی شده است. تمام اطلاعات  در یک سرور متمرکز شده و امکانات کنترلی بسیاری برای شعب پیش بینی گردیده است.

امکانات سیستم فراگیر

۱-کنترل پرداخت وام شامل مراحل زیر:

مرحله اول: درخواست دریافت وام در شعبه

مرحله دوم: تصویب در سر پرستی

مرحله سوم: پرداخت وام در شعبه

۲- کنترل اسناد انتقالی دریافتی شامل چک های مدت دار

۳- ثبت انتقال وجه اینترنتی

۴- دریافت و پرداخت بین شعب

۵- افتتاح حساب مدت دار و پرداخت سود روز شمار و سالانه

۶- محاسبه کارمزد وام به روش های

الف:کارمزدی

ب:تقسیط

ج:راس

د:فرمول جهانی

۷-ارسال پیامک معوقات تمامی شعب به صورت متمرکز و ارسال دریافت و پرداخت ها

۸-امکان گزارش گیری تراز تفکیکی شعب و تجمیعی شعب

۹-عملکرد روزانه شعب به تفکیک و تجمیع

۱۰-دفاتر شعب به تفکیک و تجمیع

۱۱-گزارش از حساب سپرده شعب و تسهیلات شعب به تفکیک و تجمیع

 

شرکت طراح سیستم  ارائه دهنده راهکارهای نرم افزاری کسب و تجارت برای سازمانها و شرکت هایی در اندازه های مختلف می باشد، که در حال حاضر افتخار خدمات دهی به مشتریانی در صنایع  و اصناف متنوع را دارا است. از جمله محصولات طراح سیستم  نرم افزار حسابداری جامع مالی مالیران جهت شرکت ها و تعاونیهای مصرف، نرم افزار یکپارچه شهد برای شرکت های بازرگانی و فروشگاهها و نیز نرم افزار یکپارچه امین جهت صندوق های قرض الحسنه با بانک اطلاعاتی SQL SERVER به صورت شبکه  است. طراح سیستم رضایت مشتری را رسالت خود می داند و برهمین مبنا در تلاش می باشد متناسب با سطح نیازهای مشتری گام بردارد، که تولید و طراحی نرم افزار های جدید و پشتیبانی نامحدود نرم افزارها گویای همین امر است.

Print Friendly, PDF & Email

درباره ی طراح سیستم

شرکت طراح سیستم ارائه دهنده راهکارهای نرم افزاری کسب و تجارت