نرم افزار فروش مالیران | طراح سیستم

نرم افزار فروش مالیران

  ارائه صورتحساب و پیش فاکتور و داشتن اطلاعات کافی از فروش و سوابق مشتریها و اعمال سیاستهای تشویقی و تخفیفی همراه با اطلاعات کافی در خصوص موجودی کالا و محصولات و مواردی که در ادامه به اطلاع می رسد کمک شایانی در اجرای برنامه های فروش و  بازرگانی, به کاربرانی می نماید که از امکانات نرم افزار  مالیران بهره می برند.

    امکانات نرم افزار فروش

ثبت کشور ، شهرها و گروه بندی مشتریان

ایجاد شناسه مشتریان به همراه مشخصات کامل آنها

ثبت و گروه بندی مشتریان ( بدون اجزاء / لایه بندی و یا با اجزاء / لایه بندی نامحدود) شامل اطلاعات (آدرس کامل، سرفصل حسابداری) 

ثبت توزیع کنندگان ( غرفه ها )،(جداگانه هزینه می شود).

امکان معرفی مقیاسهای سنجش,نرخ های تبدیل مقیاس های مختلف و واحدهای فرعی برای هرکالا

ثبت عوامل افزاینده و کاهنده در پیش فاکتور و صورتحساب (عوارض شهرداری و آموزش و پرورش،

تجمیع عوارض، بازاریابی ، حمل ونقل ، بیمه, باربری و … )

امکان تعریف بازاریاب و ثبت درصد بازاریابی به ازاء هر کالا و بازاریاب   

امکان محدود کردن انحصاری مشتریها جهت یک بازاریاب خاص

امکان مشخص کردن مبلغ اعتبار برای هر مشتری و کنترل سقف اعتبار هنگام صدور صورتحساب  

ثبت کالا / قطعات بدون اجزاء / لایه بندی و یا با اجزاء /  لایه بندی نامحدود

ثبت بخشنامه های قیمت کالا / قطعات بر اساس گروه بندی مشتریان و مقدار خرید شخصی (تعیین

لیست قیمت)

ثبت پیش فاکتورها و برگشت آنها و گزارش پیش فاکتورهای تبدیل شده و نشده به صورتحساب      

ثبت صورتحسابها و برگشت آنها ( با احتساب ارزش افزوده)

تبدیل پیش فاکتور به صورتحساب (به روش: تکراری ، تدریجی و ثابت)

ثبت فاکتور فروش روزانه و برگشت آنها برای فروشگاهها و تعاونی های مصرف با امکان خلاصه

سازی فروش روزانه

ثبت برگ تحویل و برگشت برگ تحویل (جهت شرکت های پخش)

امکان تعریف پخش کنندگان کالا و ثبت بارنامه و وسایل نقلیه مربوطه به همراه مشخصات کامل

امکان استفاده از دستگاه بارکدخوان هنگام ثبت فاکتور یا پیش فاکتور     

امکان صدور حواله فروش خودکار و غیر خودکار و اعلام تحویل به انبار محصول

صدور سند حسابداری بصورت لحظه ای و دسته ای

صدور حواله انبار بر اساس صورتحساب فروش

صدور صورتحساب بر اساس حواله انبار یا بصورت کاملا مستقل از حواله انبار

امکان تفکیک کالا و خدمات

فروش اقساطی (جداگانه هزینه می شود) و ثبت نامحدود رابطه اقساط و دریافت اقساط

 پشتیبانی از قانون مالیات و عوارض بر ارزش افزوده باتوجه به نرخ شناور سالیانه

 • امکان کنترل فی فروش بر اساس فی خرید و بهای تمام شده هر کالا

 • امکان فروش ارزی

 • امکان کنترل موجودی کالاهای رزرو شده (ارائه موجودی قابل فروش کالا براساس سفارشات

 • اخذ شده)

 • مشخص کردن تاریخ تسویه در صورتحساب فروش

 • دریافت از Excel در صورتحساب و قیمت گذاری کالا

 • ثبت مراوده مالی در صورتحساب (نقدی یا چک)

 • امکان اهدا کالا ( اشانتیون ) در صورتحساب به ازای میزان خاصی از خرید(طرح تشویقی

 • مشتریان)

 • تعریف یک یا چند بازاریاب در یک صورتحساب

 • ارتباط همزمان با نرم افزار انبار و امکان صدور خودکار سند حسابداری به نرم افزار حسابداری

 • مالیران

ثبت و انتخاب انواع فاکتور با سریالهای مختلف

امکان صدور صورتحساب از رسید انبار (خرید خاصی که بابت فروش به مشتری خاص انجام گرفته)

امکان ابطال صورتحساب های فروش

گزارشهای فروش :

گزارش ماتریسی بازنگری از گروه مشتری، اجزای مشتری، مشتری، انبار، بازاریاب، گروه کالا /

خدمات، اجزای کالا / خدمات و کالا / خدمات 

گزارش مشتریان و کالا و خدمات و عوامل صورتحساب و بازاریابها (خلاصه، ماهیانه، روزانه و به

تفکیک: کالا / خدمات، بازاریاب ها، انبارها و صورتحسابها) 

گزارش عملکرد بازاریاب 

گزارش آمار فروش پیش فاکتورها و صورتحسابها

گزارش فروش و برگشت از فروش ماهیانه بر حسب ( گروه مشتری، اجزاء، مشتری، مشتری، انبار،

بازاریاب، گروه کالا / خدمات، اجزاء کالا / خدمات و کالا/ خدمات )  

گزارش سود و زیان کالا به تفکیک کالا و مشتری و بازاریاب  

گزارش از مانده بدهی مشتریان (مرتبط با سیستم نقدینگی و حسابداری مالیران)

گزارش خلاصه وضعیت مشتریان هنگام صدور صورتحساب بر مبنای سقف اعتبار, مانده حساب,

فروش خالص و تاریخ آخرین صورتحساب و چکهای سررسید نشده و تعداد چکهای برگشتی)

گزارش تحلیلی تعداد / ریالی بر اساس کالا / خدمات و مشتریان 

گزارش فروش اقساطی

گزارش برگه تحویل کالا و برگشت کالا

گزارش روند فی   

گزارش بارنامه محل  

گزارش فروش فصلی (سه ماهه) و امکان تهیه فایل جهت ارسال اینترنتی و دستی و چاپی به دارایی 

گزارش صندوق فروشگاهها بصورت کل و جزء

————————

شرکت طراح سیستم  ارائه دهنده راهکارهای نرم افزاری کسب و تجارت برای سازمانها و شرکت هایی در اندازه های مختلف می باشد، که در حال حاضر افتخار خدمات دهی به مشتریانی در صنایع  و اصناف متنوع را دارا است. از جمله محصولات طراح سیستم  نرم افزار حسابداری جامع مالی مالیران جهت شرکت ها و تعاونیهای مصرف، نرم افزار یکپارچه شهد برای شرکت های بازرگانی و فروشگاهها و نیز نرم افزار یکپارچه امین جهت صندوق های قرض الحسنه با بانک اطلاعاتی SQL SERVER به صورت شبکه  است. طراح سیستم رضایت مشتری را رسالت خود می داند و برهمین مبنا در تلاش می باشد متناسب با سطح نیازهای مشتری گام بردارد، که تولید و طراحی نرم افزار های جدید و پشتیبانی نامحدود نرم افزارها گویای همین امر است.

Print Friendly, PDF & Email

درباره ی طراح سیستم

شرکت طراح سیستم ارائه دهنده راهکارهای نرم افزاری کسب و تجارت

همچنین ببینید

نرم افزار داراییهای مالیران | طراح سیستم

نرم افزار داراییهای مالیران  ♦ ثبت جدول استهلاک اظهار نامه مالیاتی ♦ ثبت جدول استهلاک …