نرم افزار حسابداری انبار مالیران | طراح سیستم

نرم افزار حسابداری انبار مالیران 

 

♦ ثبت اسناد انبار همراه با شرح سند حسابداری (رسید و حواله، انبار گردانی، برگشت ار رسید یا

حواله، تحویل مستقیم، برگشت تحویل مستقیم، نقل و انتقال ورودی و خروجی).

♦ثبت نامحدود انبار، گروه کالا و خدمات

♦ثبت مقیاس (کالا / قطعات) تا سه مقیاس و مشخص کردن ضریب تبدیل مقیاسهای کل و جزء

♦ثبت کالا / قطعات بدون اجزاء/ لایه بندی و یا با اجزاء/ لایه بندی نامحدود

♦ثبت امکان درخواست کالا و تبدیل آن به حواله و گزارشات درخواستهای تبدیل شده یا نشده به حواله

♦معرفی و ثبت موارد رسید و موارد مصرف

♦ثبت نقل و انتقال بین انبارها (حواله بین انبارها)

♦ ثبت فروشندگان و تحویل دهندگان و تحویل گیرندگان (کالا/قطعات)

♦امکان ثبت رسید موقت در انبار کنترلی و تبدیل آن به رسید قطعی انبار

♦ثبت موجودی اولیه، رسید، حواله، تحویل مستقیم، نقل و انتقال، افزایش / کاهش، برگشت رسید یا

حواله، تعدیلات، صدور دستور دریافت / پرداخت، انتقال اطلاعات

♦ تبدیل کد کالا /قطعات (امکان انتقال گردش یک یا چند کالا به کالای دیگر)

♦ کنترل موجودی منفی و گزارش روند منفی موجودی انبار

♦ تعیین روش قیمت گذاری کالا (Standard.LIFO, FIFO Average)

♦ صدور سند حسابداری عملیات خرید و انبارداری به سیستم حسابداری (رسیدها بصورت لحظه ای و

حواله ها بصورت دسته ای و ….)

♦ثبت انبار گردانی (شمارشهای انبار گردانی) بصورت دستی / خودکار (Data Collection)

♦ ثبت تعدیلات انبارگردانی

♦ ثبت تحویل مستقیم کالا بدون تغییر در موجودی (کالا / قطعات)

♦ ثبت برگ رسید و حواله خروج بصورت موقت و قطعی

♦ ثبت نقطه سفارش، حداقل سفارش، حداکثر سفارش به ازای هر کالا

♦ ثبت ورود خروج کالا / قطعات بر اساس سریال / بچ / تاریخ انقضاء (جداگانه هزینه می شود)

♦ دریافت از Excel در ثبت رسید /حواله و….

♦ ثبت بخشنامه خرید

♦ تسهیم هزینه های غیر مستقیم خرید بر روی بهای تمام شده کالا در فرم رسید انبار

♦ اختصاص انبار به کاربر در سطوح دسترسی و تعیین تعدادی یا ریالی بودن کاربری انبار

♦ معرفی نامحدود عوامل خرید به صورت عادی و قابل تقسیم بر مبنای تعداد یا ارزش کالا

♦ امکان خرید ارزی

♦ امکان تعریف عکس برای کالا

♦ امکان انتقال تمام یا قسمتی از اطلاعات (رسید و حواله و …) از راه دور

♦ امکان مشاهده کاردکس انبار از داخل رسید و حواله

♦ امکان ثبت بارنامه و مشخصات حمل در رسید و حواله

♦ امکان تعریف فرمول ساخت (تولید) با احتساب درصد ضایعات کالا و نمایش درخت محصول (جداگانه هزینه می شود)

گزارش های انبار:

♦ جستجوی کامل بر اساس کلیه اقلام انبار

♦ گزارش موجودی کالا نسبت به انبار (موجودی کامل، موجودی، موجودی منفی، موجودی مثبت) یا کلی

♦  گزارش فروشندگان، تحویل دهندگان و تحویل گیرندگان و مراکز هزینه و موارد رسید و موارد مصرف (خلاصه، انبارها به تفکیک فروشندگان، فروشندگان به تفکیک انبارها، کالا / قطعات به تفکیک فروشندگان، فروشندگان به تفکیک کالا / قطعات، فروشندگان به تفکیک انبار و کالا / قطعات، انبار به تفکیک فروشندگان و کالا /قطعات).

♦ گزارش کاربرگ مراکز هزینه، موارد مصرف، موارد رسید و فروشندگان

♦   گزارش خلاصه گردش انبار

♦   گزارش ورود و خروج کالا / قطعات بر اساس سریال / بچ / تاریخ انقضاء

♦   گزارش اسناد انبار (رسید، حواله و ….)

♦ گزارش مغایرت انبار گردانی

♦   گزارش تعدیلات انبار گردانی

♦   گزارش کاردکس کالا, وارده, صادره, مانده (همزمان از یک یا چند دوره مالی)

♦   گزارش خرید بر اساس (فروشندگان, کالا, گروه کالا, موارد رسید)

♦ گزارش خرید فصلی (سه ماهه) و امتناع فروشندگان از ارئه کد اقتصادی (چاپی و فایل Access)

♦ گزارش رسید موقت های تبدیل شده و نشده

♦ گزارش روند فی خرید

♦ گزارش بارنامه، عوامل خرید

————————————-

شرکت طراح سیستم  ارائه دهنده راهکارهای نرم افزاری کسب و تجارت برای سازمانها و شرکت هایی در اندازه های مختلف می باشد، که در حال حاضر افتخار خدمات دهی به مشتریانی در صنایع  و اصناف متنوع را دارا است. از جمله محصولات طراح سیستم  نرم افزار حسابداری جامع مالی مالیران جهت شرکت ها و تعاونیهای مصرف، نرم افزار یکپارچه شهد برای شرکت های بازرگانی و فروشگاهها و نیز نرم افزار یکپارچه امین جهت صندوق های قرض الحسنه با بانک اطلاعاتی SQL SERVER به صورت شبکه  است. طراح سیستم رضایت مشتری را رسالت خود می داند و برهمین مبنا در تلاش می باشد متناسب با سطح نیازهای مشتری گام بردارد، که تولید و طراحی نرم افزار های جدید و پشتیبانی نامحدود نرم افزارها گویای همین امر است.

Print Friendly, PDF & Email

درباره ی طراح سیستم

شرکت طراح سیستم ارائه دهنده راهکارهای نرم افزاری کسب و تجارت

همچنین ببینید

نرم افزار داراییهای مالیران | طراح سیستم

نرم افزار داراییهای مالیران  ♦ ثبت جدول استهلاک اظهار نامه مالیاتی ♦ ثبت جدول استهلاک …