نرم افزار درائیهای مالیران

نرم افزار داراییهای مالیران | طراح سیستم

نرم افزار داراییهای مالیران 

♦ ثبت جدول استهلاک اظهار نامه مالیاتی

♦ ثبت جدول استهلاک ماده ۱۵۱ 

♦ ثبت مشخصات و وضعیت هر گروه از دارایی

♦ ثبت اجزاء بهاء تمام شده دارایی

♦ ثبت مکان استقرار دارایی

♦ ثبت تحویل گیرندگان

♦ ثبت مبادی تحویل

♦ ثبت مراکز هزینه

♦ ثبت مشخصات دارایی ها شامل: روش و نرخ استهلاک، تاریخ بهره برداری و ساخت، بهای تمام شده، استهلاک انباشته، ارزش اسقاط، شماره پلاک و …

♦ ثبت تغییرات اساسی دارایی

♦ ثبت تعدیلات اولیه دارایی

♦ ثبت خرید / ساخت دارایی

♦ ثبت فروش دارایی

♦ ثبت کاهش دارایی

♦ ثبت کنارگذاری موقت و دایمی دارایی

♦ ثبت تحویل / انتقال دارایی

♦ ثبت تغییر روش / برآورد دارایی

♦ صدور سند حسابداری مدارک دارائیها ( تعمیرات اساسی ، خرید / ساخت ، فروش ، نقل وانتقال ، کنارگذاری موقت و دایم بصورت کلی / به تفکیک مراکز هزینه / مکان استقرار و … )

گزارشها

♦ گزارش مدارک دارایی ( تعمیرات اساسی، خرید / ساخت، فروش، نقل و انتقال، کنارگذاری موقت و دایم و … )

♦ گزارش کارت داراییها

♦ گزارش استهلاک داراییها به تفکیک مراکز هزینه 

♦ گزارش استهلاک داراییها به تفکیک گروههای دارایی

♦ گزارش صورتخلاصه بهای تمام شده و ارزش دفتری و استهلاک انباشته طبق فرم سازمان حسابرسی

♦  گزارش صورتخلاصه بهای تمام شده و ارزش دفتری و استهلاک انباشته طبق اظهارنامه مالیاتی

♦ گزارش ترکیبی داراییها

♦ گزارش تحویل گیرندگان دارایی ها و چرخه تحویل گیرندگان

♦ گزارش عمر مفید داراییها   

♦ گزارش …

هدف در طراحی نرم افزار داراییها رعایت استانداردهای حسابداری است که برخی از آنها به شرح زیر می باشد :

 تعیین اثر تغییرات حسابداری:

♦ هر گونه  تغییر در عمر مفید/ نرخ استهلاک، تغییر در برآورد تلقی می شود.

 ♦هر گونه  تغییر در روش استهلاک، تغییر در روش محسوب می شود.

  تعمیرات اساسی دارایی ها  :

 ♦در صورت افزایش عمر مفید دارایی، استهلاک انباشته دارایی کاهش می یابد.

 ♦در صورت افزایش کارایی دارایی، قیمت تمام شده افزایش می یابد.

  هنگام فروش/ کنارگذاری دائمی دارایی، ارزش دفتری محاسبه شده و سود (زیان) حاصل از فروش دارایی/ زیان کنارگذاری شناسایی می شود.

  استهلاک دارایی کنارگذاری شده موقت ۳۰%  نرخ استهلاک معمول است.

————————

شرکت طراح سیستم  ارائه دهنده راهکارهای نرم افزاری کسب و تجارت برای سازمانها و شرکت هایی در اندازه های مختلف می باشد، که در حال حاضر افتخار خدمات دهی به مشتریانی در صنایع  و اصناف متنوع را دارا است. از جمله محصولات طراح سیستم  نرم افزار حسابداری جامع مالی مالیران جهت شرکت ها و تعاونیهای مصرف، نرم افزار یکپارچه شهد برای شرکت های بازرگانی و فروشگاهها و نیز نرم افزار یکپارچه امین جهت صندوق های قرض الحسنه با بانک اطلاعاتی SQL SERVER به صورت شبکه  است. طراح سیستم رضایت مشتری را رسالت خود می داند و برهمین مبنا در تلاش می باشد متناسب با سطح نیازهای مشتری گام بردارد، که تولید و طراحی نرم افزار های جدید و پشتیبانی نامحدود نرم افزارها گویای همین امر است.

Print Friendly, PDF & Email

درباره ی طراح سیستم

شرکت طراح سیستم ارائه دهنده راهکارهای نرم افزاری کسب و تجارت

همچنین ببینید

نرم افزار سهام تعاونی های مالیران | طراح سیستم

نرم افزار سهام تعاونی های مالیران ♦ سیستم سهام مالیران معرفی سهام شرکتها (شامل: سال مالی، …