نرم افزار دریافت و پرداخت مالیران | طراح سیستم

نرم افزار دریافت و پرداخت مالیران

  ثبت بانکها، شعبات، حسابهای بانکی، دسته چک، انواع چک، برداشتهای بانک

  ثبت دریافت و پرداخت ارزی با تسعیر ارز (جداکانه هزینه می شود).

  ثبت واحدهای سازمانی کارکنان و کارکنان با سرفصل های حسابداری )جهت معرفی به عنوان صندوقدار و تنخواه گردان)

  امکان معرفی صندوقدارها وتنخواه گردانها

  امکان معرفی دسته چک

  ثبت عوامل مجوز پرداخت با سرفصل حسابداری (کسورات قانونی)

  ثبت و گروه بندی منابع و مصارف وجوه با سرفصل حسابداری

  ثبت دریافت و پرداخت صندوقداران به چندین حساب ( یک به چند)    

ثبت پرداخت تنخواه گردان به چندین حساب ( یک به چند)     

ثبت حواله بانکی ، واریز بانک, به عملیات بین بانکی     

  ثبت دریافت و صدور چک ترکیبی (چندین فقره چک در قبال چندین حساب در یک برگه پرداخت –  چند به چند ) شامل اطلاعات ( مبلغ چک، حواله کرد، تاریخ سررسید، تضمینی، در وجه شرح چک )

امکان معرفی انواع برداشتهای بانکی مانند کارمزد بانکی و ….

ثبت عملیات چکهای پرداختی ( برداشت شده، ابطالی، برگشتی واخواست و … )

ثبت عملیات چکهای دریافتی (در جریان وصول، وصول چک، خرج چک، برگشت، واخواست، عودت و …. )

ثبت ارسال چک به بانک

ثبت صدور مجوز پرداخت چک

تأیید صدور مجوز پرداخت چک

ثبت پرداخت سفته شامل ( شماره سفته، حواله کرد، تضمینی، تاریخ سررسید، مبلغ تعهد، نام متعهد شرح ، محل اقامت و آدرس دریافت )

ثبت دریافت سفته شامل ( شماره سفته، حواله کرد، تضمینی، تاریخ سررسید، مبلغ سقف سفته، مبلغ تعهد، نام  متعهد شرح، محل اقامت ، آدرس دریافت )

ثبت عملیات سفته ( وصول، پرداخت، برگشت، واخواست )

امکان معرفی سرفصلهای حسابداری جهت انواع عملیات نقدینگی برای صدور سند حسابداری به نرم افزار حسابداری مالیران

اعلام هشدار سر رسید چک های دریافتی با انتخاب مهلت باقیمانده تا تاریخ سررسید از طریق ارسال پیامک برای  مشتریان (جداگانه هزینه می شود) 

طراحی فرمهای دریافت و پرداخت چک یا وجوه نقد جهت دریافت رسید بصورت دلخواه

طراحی فرمتهای چاپ چک جهت بانکها و دسته چکهای مختلف

 گزارشهای دریافت و پرداخت:

گزارش خودکار سررسید چکهای پرداختی با انتخاب مهلت باقیمانده تا سررسید برای کاربر خاص

 گزارش گردش بانکها

  گزارش گردش صندوقها (گردش، دریافت، پرداخت)

گزارش گردش تنخواه گردانها (گردش، دریافت، پرداخت)

  گزارش گردش حسابهای اشخاص

  گزارش منابع و مصارف

  گزارش گردش چکهای پرداختی، چکهای در گردش پرداختی (خلاصه، آخرین وضعیت)  

  گزارش گردش چکهای دریافتی، چکهای در گردش دریافتی (خلاصه، آخرین وضعیت)  

  گزارش چکهای موجود

  گزارش چکهای سررسید شده

  گزارش چکهای در جریان وصول

  گزارش چکهای برگشتی

  گزارش چک افراد (پرداختی، وصول شده، برگشتی، خرج شده، در جریان وصول و ….)

   گزارش گردش یک چک, چکهای پرداختی

  گزارش چکهای صادره قطعی و مدت دار

  گزارش حواله و واریزهای نقدی

  گزارش برداشتهای بانکی

گزارش سفته های پرداختی، سفته های در گردش پرداختی (خلاصه، آخرین وضعیت)

گزارش سفته های دریافتی، سفته های در گردش دریافتی (خلاصه، آخرین وضعیت)

  گزارش …

————————

شرکت طراح سیستم  ارائه دهنده راهکارهای نرم افزاری کسب و تجارت برای سازمانها و شرکت هایی در اندازه های مختلف می باشد، که در حال حاضر افتخار خدمات دهی به مشتریانی در صنایع  و اصناف متنوع را دارا است. از جمله محصولات طراح سیستم  نرم افزار حسابداری جامع مالی مالیران جهت شرکت ها و تعاونیهای مصرف، نرم افزار یکپارچه شهد برای شرکت های بازرگانی و فروشگاهها و نیز نرم افزار یکپارچه امین جهت صندوق های قرض الحسنه با بانک اطلاعاتی SQL SERVER به صورت شبکه  است. طراح سیستم رضایت مشتری را رسالت خود می داند و برهمین مبنا در تلاش می باشد متناسب با سطح نیازهای مشتری گام بردارد، که تولید و طراحی نرم افزار های جدید و پشتیبانی نامحدود نرم افزارها گویای همین امر است.

Print Friendly, PDF & Email

درباره ی طراح سیستم

شرکت طراح سیستم ارائه دهنده راهکارهای نرم افزاری کسب و تجارت

همچنین ببینید

نرم افزار سهام تعاونی های مالیران | طراح سیستم

نرم افزار سهام تعاونی های مالیران ♦ سیستم سهام مالیران معرفی سهام شرکتها (شامل: سال مالی، …